Verzekeringen

Verzekeringen

Klanten met Financiële Basisrust hebben passende financiële producten die helder en duidelijk zijn met de juiste prijs.

Verzekeringen zijn noodzakelijke instrumenten om die risico’s af te dekken die jezelf niet kunt dragen en zijn onder te verdelen in drie categorieën:

– Schadeverzekeringen

– Levensverzekeringen

– Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Onze Bemiddelingsdiensten in verzekeringen bestaan uit:
– het vergelijken van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten en aanbieders.
– hulp bij het kiezen van de best passende aanbieding
– de administratieve afhandeling en begeleiding

Assortiment
De financiële producten in ons assortiment worden (gedeeltelijk) ter beschikking gesteld via directe aanstellingen bij banken en verzekeraars, en gedeeltelijk via zogenaamde inkooporganisaties waardoor wij een assortiment kunnen aanbieden dat zeer representatief is. (zie bijlage voor de complete lijst met aanbieders).

Objectief & Onafhankelijk
Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat ons kantoor ongebonden en onpartijdig is. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Kosten advies & bemiddeling
Ons kantoor heeft gekozen om de kosten voor de werkzaamheden behorend bij particuliere schadeverzekeringen door middel van provisie te laten vergoeden. Met andere woorden u betaalt ons voor onze diensten door middel van de premie. De provisie bedraagt maximaal 20% van de door u betaalde premie. Uw voordeel is dat u bij bijvoorbeeld schadeafwikkeling ons niet apart hoeft te betalen.

De kosten voor advies & bemiddeling in  levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat veelal op vaste van te voren afgesproken prijzen. Daardoor weet u van te voren waar u aan toe bent.

Wij kunnen voor u bemiddelen in de volgende verzekeringen:
– Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
– Schadepakketten
– Levensverzekeringen
– Lijfrenteverzekeringen en bankspaarprodukten
– beleggingsverzekeringen
– autoverzekeringen
– Inboedelverzekeringen
– Opstalverzekeringen
– Aansprakelijkheidsverzekeringen
– Kostbaarhedenverzekeringen
– Rechtsbijstandverzekeringen
– Doorlopende reisverzekeringen

Voor de verzekeringen waarin wij niet bemiddelen en adviseren kunnen wij u doorverwijzen naar gerenommeerde assurantiespecialisten

Lees hier ons DvD Basisrust Risico