Financiële basisrust is goed geregeld!

Giften en belastingaftrek Blog

Belasting besparen door het doen van Giften

De Nederlandse overheid stelt belastingbetalers in staat goede doelen te steunen door giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting. Echter worden er wel eisen gesteld aan zowel de gift als de ontvanger. Dit artikel gaat in op deze eisen en waar je op moet letten wanneer je van deze regeling gebruik wilt maken.

 

Wanneer doe je een Gift?
Als je wel eens geld of goederen geeft aan een goed doel of instelling of vrijwilligerswerk doet zonder vergoeding voor de kosten daarvan dan doe je een gift.

 

Aftrekbaar
Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar wanneer je dat doet aan:
– Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
– Culturele ANBI
– Vereniging
– Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) Dit zijn organisaties met een maatschappelijke waarde die op de eerste plaats de belangen van de leden behartigt. Denk aan kinderboerderijen, sportverengigingen, zangkoren etc.

Op de site van de belastingdienst kun je hier opzoeken of het goede doel van jouw keuze ook een zogenaamde (Culturele) ANBI is.

 

Gewone Gift
Een gewone gift is volgens de belastingdienst een gift die je eenmalig doet of waarvan je niet hebt laten vastleggen dat je meerdere giften aan een instelling gaat geven.

Drempel
Voor een gewone gift geldt voor de aftrek wel een drempel en een maximum bedrag. De drempel is 1% van het totale inkomen minus aftrekposten in box 1, 2 en 3 maar zonder de persoonsgebonden aftrek met een minimum van € 60,-.

Maximum
Maximaal kan aan gewone giften 10x de drempel worden afgetrokken.

 

Periodieke gift
Een periodieke gift moet bij de notaris of in een overeenkomst tussen de gever en de ontvangende instelling worden vastgelegd en er moet minimaal 5 jaar achter elkaar worden gegeven. Als een periodieke gift voldoet aan de voorwaarden mag het hele bedrag van de gift worden afgetrokken en geldt er geen drempel of maximumbedrag.

Onderstaande tabel laat zien of een gift mogelijk aftrekbaar is:

Gift aan: Periodieke giften Gewone giften
ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Culturele ANBI Aftrekbaar Aftrekbaar
Vereniging Aftrekbaar Niet aftrekbaar
Steunstichting SBBI Niet aftrekbaar Aftrekbaar

 

Culturele ANBI’s leveren extra aftrek op!
Voor de aangifte mag een gift aan een culturele ANBI met 25% worden verhoogt. De verhoging is maximaal € 1.250,-  

 

Niet vergeten: gift aantonen!
Zorg dat de giften aantoonbaar zijn voor de belastingaftrek anders zou de belastingdienst de aftrek alsnog kunnen afwijzen. Bewaar daarom de betalingsbewijzen!

 

Marcel van Schagen FFP
Adviseur voor financiële basisrust

Heeft u vragen of opmerkingen na aanleiding van deze blog? Neem dan contact met mij op!